CENÍK SLUŽEB SCHK
 

registrace CHS 1 800 Kč
obnovení CHS v ochranné lhůtě   500 Kč
registrace importu z FIFe a ostatních členů WCC *   150 Kč
registrace importu z ostatních chov. organizací * 1 000 Kč
vystavení PP */**   150 Kč
vystavení duplikátu PP *   300 Kč
vystavení transferu *   300 Kč
přiznání titulu *    50 Kč
přiznání titulu s kokardou *   220 Kč

 

*) k ceně je účtováno dobírkové poštovné, při platbě na účet je třeba přičíst výši paušálního poplatku za poštovné (30 Kč/ obyčejné poštovné, 50 Kč/doporučené) a přiložit i kopii dokladu provedené platby s odpovídajícím variabilním symbolem (nikoli pouze avízo platby)ě
**) je-li PP vystaven z rozhodnutí chovatelské komise, může být stanoven příplatek, jehož výše závisí na závažnosti provinění; poplatek může být navýšen i z důvodu pozdního zaslání krycího listu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vybíráte název pro svou stanici ? Zkuste se přesvědčit, zda je nebo není název k dispozici - seznam názvů chov. stanic


nahoru

                    

© 2010 Moravia Cat Club. All Rights Reserved ::: design a aktualizace Nikola A. :::