VÝSTAVY

Posuzovatelé - seznam podle zemí

EMS kódy

Vystavování koček - krok po kroku

Jak se přihlásit na výstavu koček

Pokud jste již členem některé ze ZO, je třeba se na výstavu přihlásit. K tomu Vám poslouží propozice výstav a přihláška. Přihláška na výstavu je volně ke stažení zde.

Přihláška musí být potvrzena jednatelem vaší ZO - stačí emailové potvrzení členství, někteří organizátorové stále vyžadují razítka.

 

Jak vyplnit přihlášku

V přihlášce je třeba vyplnit informace o výstavě, na kterou se hlásíte, a datum konání. Většinou se výstavy konají ve dvou dnech (MVK – sobota a neděle) nebo jsou jednodenní (NVK – většinou sobota). Pokud se chcete zúčastnit jen jedné výstavy z dvoudenní akce, je třeba vyplnit do přihlášky jen jedno datum.

Dále přihláška obsahuje informace o kočce, kterou přihlašujete na výstavu, a informace o rodičích kočky. Do kolonky chovatel vypište jméno a zemi, odkud máte svou kočku. EMS kód je označení plemene a barvy kočky (informace o kódech naleznete v připravovaném článku o PP). Je také třeba vyplnit vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní spojení, vaši ZO a číslo členského průkazu - do sekce Majitel.

Musíte také uvést, do jaké třídy kočičku přihlašujete. Poslední, co musíte vyplnit, je datum a váš podpis. Přihlášku zašlete s kopií dokladu o zaplacení klecného na adresu z propozic. Někdy se klecné platí až na místě, v den výstavy. Na zahraniční výstavy někdy stačí poslat přihlášku faxem. V zahraničí můžete platit až na místě. Běžná výše klecného je 600 Kč na kočku na 1 výstavu (u koťat, kastrátů a domácích koček bývá cena nižší), v Německu například 30 EUR, 37 EUR při platbě na místě (doporučujeme platit na místě, protože poplatek za bankovní převod vás vyjde možná i dráž). Pokud vystavujete více koček, je možné požádat na přihlášce o dvoj- či trojklec. Dvojklec můžete získat i pro jednu kočku - za poplatek, ale pozor, není to standardní a organizátor nemusí Vaší žádosti vyhovět. Vyplněnou přihlášku musí potvrdit vaše ZO. Stačí přeposláním z emailu jednatele.

Na každou výstavu musíte správně vyplněnou přihlášku zaslat v dostatečném předstihu, před uzávěrkou (datum uzávěrky najdete vždy v propozicích, termín odevzdání obvykle končí 14 dní před výstavou.

Vzor správně vyplněné přihlášky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obdržení potvrzení přijetí na výstavu

Příslušná ZO, která konkrétní výstavu pořádá vás vyrozumí, že jste byli přijati na výstavu a zašle vám i informace potřebné pro účast na výstavě.

Co si připravit s sebou na výstavu

1.očkovací průkaz (základní očkování – rhinotrachetitida, calicivirus, panleukopenie + vzteklina)
2.desinfekce na vyčištění klece, papírové utěrky nebo kapesníčky (desinfekci koupíte i v lékárně)
3.PP – průkaz původu kočky
4.potvrzení o přijetí na výstavu
5.misky, krmení a vodu (doporučuji suché krmivo)
6.kočičí WC raději malých rozměrů + stelivo
7.záclonky do klece (klec je o rozměrech cca 60x60cm), podložku (deku, ručník...) na dno klece
8.hřeben na úpravu srsti před samotným posouzením kočky
9.fotky, papír, tužku, vizitky – prezentace Vaší kočky nebo stanice
10.jídlo a pití i pro vystavovatele
11.mávátko či hračky do klece

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na výstavě

Veterinární přejímka - První věc, která vás po příchodu do výstavní haly čeká, je veterinární přejímka. Připravíte si Pet passport nebo očkovací průkaz ke kontrole a počkáte až veterinář vyčistí stůl po kočce před vámi. Vytáhnete kočku z přepravky a veterinář zkontroluje čistotu očí, uší, stav chrupu, přítomnost parazitů v srsti a čistotu v okolí konečníku. Na výstavu nesmí: kojící kočky, březí kočky, kočky s odstraněnými drápky a hluché kočky (bílé kočky musí mít veterinární osvědčení, že nejsou hluché). Po přejímce někdy dostanete potvrzující kupón, který předložíte při kontrole potvrzení vaší účasti na výstavě.

Kontrola potvrzení a číslo klece - Po veterinární přejímce pokračujete ke kontrole potvrzení vaší účasti na výstavě. U stolku nahlásíte své jméno, případně se prokážete potvrzením o přijetí kočky na výstavu. Obdržíte katalog výstavy, obálku s volnou vstupenkou do haly, sponzorskými dárky a číslem vaší klece. Ve výstavní hale najdete svou klec, obvykle jsou klece řazeny dle příjmení vystavovatelů, někdy podle plemen. Pokud vystavujete více koček, bývají klece u sebe. Někdy jsou na stěnách výstavní haly k dispozici plánky rozmístění klecí. Pokud u klecí nejsou k dispozici židle, organizátoři na to upozorní na potvrzence účasti.

Příprava klece - První věc, kterou je nutno udělat je důkladná desinfekce klece, pokud je klec špinavá, vyčistěte ji vevnitř ze všech stran desinfekcí několikrát, zvláště pak její dřevěné části. Po desinfikování klece vložte podložku, upevněte záclonky, vložte záchůdek a pelíšek. Poté vyjměte kočičku z přepravky a dejte do klece.

Příprava na posouzení - Po umístění kočičky do klece zkontrolujte údaje o své kočce v katalogu, dbejte zejména na označení kočka/kocour a na výstavní třídu a barvu. Pokud zjistíte nesrovnalosti, okamžitě je jděte nahlásit na výstavní výbor. Dále obejděte výstavní halu a zjistěte si umístění toalet, umístění výstavního výboru, umístění posuzovatelských stolů a zjistěte, který posuzovatel bude hodnotit vaši kočku. Obvykle bývají tyto údaje v blízkosti posuzovatelských stolů. Seznam koček daného posuzovatele tvoří EMS kódy, případně číslo barevné skupiny u plemen posuzovaných tímto způsobem, a počet zvířet v dané barevné varietě (či skupině). Obvykle si posuzovatel volá kočky chronologicky dle tohoto seznamu, takže můžete odhadnout, za jak dlouho přijdete na řadu. Pokud postupuje posuzovatel jinak, informujte se u jeho stewarda. Před posouzením můžete svou kočičku naposledy upravit (česání, otření očí…).

Posouzení, BIV, nominace do BIS - V průběhu posuzování steward vyvolává čísla koček, proto sledujte pozorně situaci u svého posuzovatele. Když vás zavolají vyjměte kočičku z klece a jděte k posuzovatelskému stolu. Pokud je přiliš brzy, můžete kočičku na chvíli odložit do klece u posuzovatelského stolu, informujte se však u stewarda zde je vydesinfikována. Při posouzení předvedete kočičku posuzovateli, pak ji položíte na stůl kde ji posuzovatel zhodnotí. Pokud je kočička neklidná, může pomoci steward. Pozorně poslouchejte hodnocení posuzovatele, pokud hovoří jinou řečí požádejte stewarda o překlad. Po posouzení vypíše posuzovatel posudek, sledujte co píše na konci - zde je to hlavní - známky (V1, V2…) a certifikát (CAC, CACIB…). Po dokončení posudku vás posuzovatel informuje, zda máte zůstat (například na volbu BIV) případně zda vás bude znova volat ( například na nominaci do BIS). Pokud soutěží ve vaší barevné varietě aspoň 3 nekastrovaná zvířata, volí mezi nimi posuzovatel Best in variety (BIV), obvykle ihned po posouzení dané barevné variety. Majitelé se s kočkami seřadí kolem posuzovatelova stolu, ten je znova ohodnotí a určí vítěze. Nominace do Best in show (BIS) probíhá stejným způsobem, sledujte kdy a zda vás bude steward volat na výběr do nominace. Podrobnosti o posuzování najdete zde
Best in show (BIS) - Pokud je vaše kočka nominována do BIS, sledujte opět začátek soutěže. Jakmile vás steward zavolá, přineste upravenou kočku na pódium, steward vám určí klec, do které ji umístíte (dle čísla kočky). V BIS předvádí kočky pouze stewardi, sledujte soutěž z první řady a ihned po souteži si kočičku a případné ceny můžete převzít. O podrobném průběhu soutěže BIS se více dovíte zde
Posudek - Poskončení posuzování a před začátkem BIS si vyzvedněte posudek vaší kočky. Organizátoři vás informují, zda se posudky budou roznášet na klece, nebo zda je nutné vyzvednout si jej na výstavním výboru. Spolu s posudkem obdržíte i diplom a kokardu či medaili. Posudek si dobře uschovejte pro pozdější uznání titulu.

Konec výstavy - V propozicích bývá označen konec výstavy, nebo jej vyhlásí organizátoři. Do té doby musí být kočka v kleci, je dovoleno opustit výstavu pouze se souhlasem výstavního výboru. Jinak by vám mohli organizátoři odebrat získané certifikáty či ostatní ocenění.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Certifikáty a tituly
 

Známky
V (Ex) – výborná – minimální počet bodů: 88
VD - velmi dobrá – minimální počet bodů: 76
D – dobrá – minimální počet bodů: 61
Certifikáty pro chovné kočky
třída 9 – CAC
třída 7 – CACIB
třída 5 – CAGCIB
třída 3 – CACS
Certifikáty pro kastráty
třída 10 - CAP
třída 8 - CAPIB
třída 6 - CAGPIB
třída 4 - CAPS

Certifikáty potřebné k získání titulu

Šampion/Premior
Kočka musí obdržet 3x certifikát CAC/CAP od 3 různých posuzovatelů na 3 různých národních nebo mezinárodních výstavách FIFé. Titul CAC je zadáván v otevřené třídě. Titul CAP je zadáván ve třídě kastrátů.

Mezinárodní šampion/Mezinárodní premior
Kočka musí obdržet 3x certifikát CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů na 3 různých mezinárodních výstavách FIFé ve 2 různých zemích. Po obdržení dvou certifikátů CACIB/CAPIB v téže zemi musí třetí získat v zahraničí. Certifikát CACIB je zadáván ve třídě šampionů, CAPIB ve třídě premiorů.

Mezinárodní grandšampion/Mezinárodní grandpremior
Kočka musí získat 6x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na mezinárodních výstavách FIFé. Po získání čtyř certifikátů CAGCIB/CAGPIB v téže zemi musí obdržet zbývající dva v zahraničí. Certifikat CAGCIB je zadáván ve třídě mezinárodních šampionů, CAGPIB ve třídě mezinárodních premiorů.

Evropský šampion/Evropský premior
Kočka musí obdržet 9x certifikát CACS/CAPS od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na mezinárodních výstavách FIFé. Po získání 7 certifikátů CACS/CAPS v téže zemi musí obdržet zbývající dva v zahraničí. Certifikát CACS je zadáván ve třídě mezinárodních grandšampionů, CAPS ve třídě mezinárodních grandpremiorů.

Junior Winner/Vítěz mladých (JW)
Kotě musí získat nejméně 5x titul BIS ve třídách 12 nebo 11 na mezinárodních výstavách FIFé.

Distinguished Show Merit/Vynikající výstavní zásluhy (DSM)
Kočka musí jako dospělá získat nejméně 10x titul BIS na mezinárodních výstavách FIFé v časovém rozpětí nejméně 2 roky a 1 den mezi prvním a desátým titulem.

Distinguished Merit (DM)
K přiznání ocenění Distinguished Merit (DM) je třeba, aby minimálně 10 (kocour) /5 (kočka) jeho/jejím potomkům byl již přiznán titul IC nebo IP nebo ocenění DM.

Junior World Winner (JWW)/World Winner (WW)
Jednou ročně, vždy na podzim, pořádá FIFé světovou výstavu, takové "mistrovství světa". Výstava trvá dva dny, první den probíhá posuzování a druhý den Best in Show. Na této výstavě lze získat nejprestižnější ocenění - Junior World Winner (JWW) a World Winner (WW).

Kotě, které na světové výstavě získá ocenění BIS ve třídě 11 nebo 12, získává ocenění JWW s rokem výstavy (např. JWW 04).

Kočka, která na světové výstavě získá ocenění BIS, získává ocenění WW s rokem výstavy (např. WW 04).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na výstavách SCHK je zakázáno vystavovat: plemeno skotská klapouchá, plemeno munchkin

Ze soutěže jsou vyloučeny:

- agresivní kočky, pokud nejsou dva stevardi schopni kočku vyjmout z klece; pokud je kočka agresivní na třech výstavách může národní svaz nebo klub tuto kočku vyloučit s konečnou platností ze všech výstav
- monorchidní kocouři nebo kocouři s jinou anomálií varlat; toto pravidlo neplatí pro kocoury mladší 10 měsíců. V případě sporu rozhoduje s konečnou platností veterinární lékař na výstavě
- dopované kočky (jimž byly podány utišující prostředky nebo látky zvětšující oční pupily či sedativa), v případě sporu rozhoduje s konečnou platností veterinární lékař na výstavě
- kočky, které byly podrobeny kosmetickým zásahům, např. barvení, barevný přeliv nebo kočky příliš silně napudrované
- kočky, kterým byly odstraněny (amputovány) drápky
- kočky vyznačující se nápadně špatným zdravotním stavem, s konečnou platností rozhoduje veterinární lékař na výstavě
- nedostatečně čisté kočky, např. špinavé uši, přítomnost parazitů
- kočky s poly- nebo oligodaktylií (více či méně prstů)
- kočky, které neprošly vstupní veterinární kontrolou, nebo kočky, u nichž bylo v průběhu výstavy zjištěno onemocnění, tyto kočky musí být okamžitě umístěny do karantény
- kočky trpasličího vzrůstu
- slepé kočky
- šilhající kočky
- kočky s bílými skvrnami, jež nejsou povoleny standardem
- kočky se znatelnou kýlou
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Po výstavě

Sbírání posudků - Posudky a diplomy z absolvovaných výstav si shromažďujte. Budete je potřebovat pro uznání titulu.

Jakmile dosáhnete konkrétního počtu získaných certifikátů, zažádáte o titul, který kočce náleží. Jedná se o :

Číslo třídy Název třídy Získávaný certifikát Počet certifikátů Z toho získaných vzahraničí min. Min. počet posuzovatelů Po získáni určeného počtu certifikátů získá kočka titul před jménem Název titulu
9 Třída otevřená CAC 3 0 3 Ch Šampion
7 Třída Šampionů CACIB 3 1 3 IC Interšampion
5 Třída Interšampionů CAGCIB 6 2 3 GIC Grand Interšampion
3 Třída Grand Interšampionů CACS 9 2 3 SC Evropský Šampion
1 Třída Evropských Šampionů Pouze čestná cena HP - - - - -
10 Třída kastrátů CAP 3 0 3 P Premior
8 Třída Premiorů CAPIB 3 1 3 IP Interpremior
6 Třída Interpremiorů CAGPIB 6 2 3 GIP Grand Interpremior
4 Třída Grand Interpremiorů CAPS 9 2 3 SP Evropský Premior
2 Třída Evropských Premiorů Pouze čestná cena HP - - - - -


Uznání titulu - Správně vyplněnou a vámi podepsanou žádost o titul zašlete společně s kopiemi posudků a diplomů z výstav, které se k danému titulu vztahují na Plemennou knihu :

Alice Šimková
ČSCH - SCHK
Maškova 3
182 53 Praha 8

POZOR !!! Požádat o titul máte povinnost do měsíce od posledního získaného certifikátu. Je nepřípustné posílat např. dvě žádosti o dva různé tituly u jedné kočky zaráz !

POZOR !!! Jestliže kočka získá potřebný počet certifikátů v dané třídě, nesmí být již v této třídě vystavena, ale musí postoupit do třídy vyšší.

Spolu s kopiemi posudků zašlete i kopii rodokmenu kočky a průvodní dopis s kontaktními údaji.


nahoru

                    

© 2010 Moravia Cat Club. All Rights Reserved ::: design a aktualizace Nikola A. :::